تازه های تکنولوژی

ارتباط با ماتلفن تماس : در روز های غیر تعطیل  از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ و  ۱۷ الی ۲۱

۳۳۳۲۹۱۸۹ (۰۱۳)

۰۹۳۶۵۲۳۶۵۲۲ – ۰۹۱۱۳۳۷۵۱۵۳

مدیر فنی: مجتبی زاهد ۰۹۱۱۳۳۷۵۱۵۳

ایمیل info@MintGroup.ir ایمیل MintGroupSoft@gmail.com