تازه های تکنولوژی

نرم افزار مدیریت مطب


 matabbb

 

نرم افزار اتوماسیون کلینیک پزشکی

متناسب برای کلیه مراکز درمانی برای مدیریت و اطلاعات بیماران


سیستم مدیریت نوبت دهی هوشمند
ثبت و ویرایش مشخصات بیماران
ثبت و ویرایش اطلاعات پزشکان
مدیرت تخصص ها و بیمه ها
و امکاناتی دیگر ...

ثبت سفارش